Eindresultaat

Enkele cijfers

50%

gewestelijk gemiddelde: 35%

Kinderopvangplaatsen  

+1000

plaatsen in scholen en kinderopvang 

lager

dan het gewestelijk gemiddelde

Werkloosheid

13%

gewestelijk gemiddelde van 7%

Deel van de
Sociale woningen

eindresultaat
downloaden

NETHEID IN
EVERE

Supplementaire vaststellende ambtenaren

ambtenaren om onbeleefdheid te bestrijden, beter te straffen en om herhalingen te vermijden.

Goedkeuring van een uitgebreid plan om alle glasafval containers

ondergronds te plaatsen, dit ter verbetering van de geluidshinder en voor het vechten tegen illegale stortingen in de omgeving.

Aanwerven van supplementaire medewerkers

voor het straatvegen en voor de ophaaldienst van vuilnis 7 dagen op zeven.

EVERE ONDERSTEUND
DE WERKGELEGENHEDEN EN ONZE BEDRIJVEN

Meerdere acties

ten gunste van de Everse buurtwinkels, versterken van rommelmarkten, beurzen en markten… zodat het commercieel aanbod van nabijheid maximaal is en dat Evere beweegt

Oprichting van het eerste Business Community Center van Evere

of eerste netwerk van grote of kleine Everse bedrijven, die zich wensen te ontwikkelen in Evere.

Oprichting van een Jobhuis

Genèvestraat 175, Evere, om de bevordering van werkzoekende Evenaars te bevoordelen.

Oprichten van een gemeentelijke ‘jobday‘

Dit om de kans te geven aan onze jongeren om hun toekomstige werkgever te ontmoeten.

EVERE
INVESTEERT IN MOBILITEIT

  • Project voor een nieuwe metro lijn
  • + 18 plaatsen voor carsharing om de auto drukte in onze buurten te verminderen
  • nieuw gemeentelijk parkeerbeleid om voorrang te geven aan de inwoners van de gemeente
  • Flitspalen op bepaalde sectieseen ‘nul tolerantie’ op verkeersovertredingen om onze straten veiliger te maken
  • Om onze openbare ruimte veiliger en gebruiksvriendelijker te maken wordt de klemtoon gelegd op de zones 30 in de wijken De Craen-Verdonck-Picardie, Fr. Guillaumelaan, Kolonel Bourgstraat, De Lombaerde straat…
  • Oprichting van een gemeentelijke sociale taxidienst voor mindervaliden of oudere personen die zich moeten verplaatsen in Evere of naar een Brussels verzorgcentra (operationeel herfst 2018)

CONVIVIALE GROENE RUIMTEN

Aanleg van het nieuwe Nelson Mandelapark

(tussen KolonelBourgstraat, de Verrieststraat en Maquistraat) zodat de buurt ademt. Heraanleg van het Sint- Vincentiuspark / Goedeherderpark in overleg met het leefmilieu Brussel

Een inventaris en vernieuwing

van onze 20 speelpleinen op Eversgrondgebied zodat onze kleintjes in vertrouwen bewegen.

Zones voor honden

zodat de viervoeters in veiligheid kunnen verblijven.

een splinternieuw gebouw

voor onze plantages en eveneens nieuwe serres

EEN GEMEENSCHAP DICHT
BIJ DE BURGERS

In eerste mate een verhoogde ondersteuning

van het OCMW en een oprichting van een sociale antenne in Hoog Evere.

Onze zorgen centraal brengen

in een gemeenschappelijk beheer: een nabijheidspolitiek om in het dagelijks leven de samenleving onmisbaar te maken

De schoolbemiddeling voor zowel Franstalige als Nederlandstalige leerlingen versterken

zodat onze kleintjes de winnaars van morgen worden

EEN GEMEENTE MET OOR VOOR DE ZWAKSTE??

Onze zorgen centraal brengen

in een gemeenschappelijk beheer: een nabijheidspolitiek om in het dagelijks leven de samenleving onmisbaar te maken

De schoolbemiddeling voor zowel Franstalige als Nederlandstalige leerlingen versterken

zodat onze kleintjes de winnaars van morgen worden

In eerste mate een verhoogde ondersteuning

van het OCMW en een oprichting van een sociale antenne in Hoog Evere