1. Laten we samen bouwen aan een duurzame toekomst voor onze gemeente en haar inwoners !
  2. Ensemble, bâtissons un avenir durable pour la Commune et ses habitants !
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha