Evere, een sportieve gemeente waar iedereen zich kan ontplooien !

  Voorrang geven aan een sportbeleid naar jongeren toe onder andere door de oprichting van een opleidingsschool en het behoud van de sportbeurs. Onderhoud van de sportinfrastructuur verzekeren en heropfrissen van het huidige sportcomplex Een nieuwe petanquebaan in het Goede Herderspark. Verbetering van het fitometer-parcours in de parken.

 Posted by admin
 
Evere, gemeente met aandacht voor een zachte mobiliteit, parkeerplaatsen en verbetering van  de levenskwaliteit  !

  Het behouden van de Raad voor zachte mobiliteit (fietsers, voetgangers, PBM,…) Het gebruik van openbaar vervoer blijven aanmoedigen via het behouden en ontwikkelen van busbanen.   Het aanmoedigen van het gebruik van “Villo” en de verdere uitbouw van fietsparkeerplaatsen.   Het aanmoedigen van interne mobiliteit in Evere: Bus 45: uurrooster uitbreiden tot zondag om [...]

 Posted by admin
 
Evere, een gemeente met aandacht voor haar economische ontwikkeling die de ondernemingsgeest aanmoedigt !

  Een ontwikkelingsplan van de lokale handel opmaken en de oprichting van een onthaalloket om het zich vestigen van handelaars te vergemakkelijken en hen advies te geven.   Behoud en uitbouw van de 2 markten.   Ontwikkeling van een  Slow Food actie om de winkeliers te sensibiliseren.   Meer banken en geldautomaten in Laag-Evere   [...]

 Posted by admin
 
Evere, een gemeente die de werkgelegenheid voor haar inwoners wil bevorderen !

  Contacten ontwikkelen met  in Evere gevestigde bedrijven om zo de aanwerving van Everenaars te bevorderen en dit in samenwerking met de personeels- en tewerkstellingsdienst van het OCMW. Een efficiënte, structurele link met de het bijkantoor van Actiris oprichten Een individuele omkadering voor jongeren op basis van objectieve criteria ontwikkelen Op lokaal niveau tewerkstellingsbeurzen organiseren. [...]

 Posted by admin
 
Evere, een propere gemeente die hoffelijkheid op straat voorop stelt !

  Het verder zetten van de strijd tegen het sluikstorten De centralisatie van alle problemen met betrekking tot properheid en netheid op gemeentelijk vlak en een doorgedreven samenwerking met Net Brussel voorzien Meer gerichte informatiecampagnes voorzien, meer wedstrijden rond het thema « Nette wijken » en meer jaarlijkse acties per wijk organiseren. Bij voorkeur aan de bushaltes [...]

 Posted by admin
 
Evere, een gemeente met aandacht voor de inrichting van groene en recreatieve zones !

  Voorrang geven aan de voor de burger bruikbare groene zones, met name door het verder inplanten van groene zones in het straatbeeld, het creëren van groene zones in huizenblokken en het herinrichten van de gemeentelijke parken om ze aangenamer te maken, dit uiteraard in overleg met de inwoners. Het verzekeren van het onderhoud, de [...]

 Posted by admin
 
Evere, één van de veiligste gemeenten in Brussel !

  Het niveau van de Politiezone Noord, erkend als één van de meest performante, onderhouden, De verbinding tussen de wijkagent en de burgers verzekeren door de gemeentelijke website, maar ook door huis-aan-huis publicaties en hun participatie aan de wijkraden.  De zichtbaarheid van de politieantenne in Hoog-Evere verbeteren. Het imago van Evere, als modelgemeente, inzake preventie [...]

 Posted by admin
 
Evere, gemeente die ervoor ijvert eenieder een dak boven het hoofd te kunnen bieden !

  De creatie van een schepenambt voor Huisvesting in het College voor een betere coördinatie tussen de verschillende actoren in de materie.   Het Observatorium voor de Huisvesting versterken en de inwoners beter informeren door middel van een nieuwe  affiche     « hoe wonen in Evere »  met verwijzingen naar zowel privé- als gemeentelijke woningen, te koop en [...]

 Posted by admin
 
Evere, een gemeente met aandacht voor haar jongeren !

    De kwaliteit van de gemeentelijke crèches op peil houden en de creatie van bijkomende plaatsen aanmoedigen, ondermeer door het openstellen van bedrijfscrèches voor de plaatselijke bevolking   Een nieuwe basis- en secundaire school bouwen   De opvangcapaciteit van alle Nederlandstalige en Franstalige scholen in Evere verhogen   Het aanleren van een tweede taal [...]

 Posted by admin
 
Evere, commune soucieuse de favoriser l'emploi de ses habitants !

Développer les contacts avec les entreprises établies sur la commune pour favoriser l’engagement d’Everois, en collaboration avec le service du personnel et le service de mise à l’emploi du CPAS Mettre en place un lien structurel efficace avec l’antenne décentralisée d’Actiris qui fera un rapport trimestriel au Collège Développer le coaching individuel pour les jeunes [...]

 Posted by admin
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha