Uw kandidaten op de Lijst van de Burgemeester

 

  1. Rudi VERVOORT : Als geboren en getogen Everenaar werd ik gemeenteraadslid in 1989, schepen in 1993 en vervolgens burgemeester in 1998. Naast mijn gemeentelijke functies ben ik ook nog  sinds 1999 fractieleider voor de socialisten in het Brussels Parlement  en sinds 1994 volksvertegenwoordiger bij de Franse Gemeenschap. In 2011 werd ik  voorzitter van de Brusselse PS-Federatie. Ik zet me daadwerkelijk in opdat iedereen, hoe verschillend ook, een waardig en aangenaam bestaan zou kunnen leiden.  Binnen mijn prioriteiten heb ik vooral aandacht voor tewerkstelling van laaggeschoolden en kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Ik trek de Lijst van de Burgemeester met een ploeg lokale,  geëngageerde mensen die  Evere zeer toegewijd zijn, zodat onze gemeente een toevluchtsoord blijft waar iedere inwoner, zowel de ouderen als de jongeren zonder angst voor de toekomst hun draai kunnen vinden.

Contact : rudivervoort@lbevere.be __________________________________________________________________________________________

2. Eliane LEPOIVRE-DAELS (PS): Al meer dan 36 jaar met hart en ziel actief, wil ik me graag verder inzetten voor het gemeenschapsleven binnen mijn gemeente. Dit met een dagelijkse luisterbereidheid en eerlijke en goede raad.  Ik hoop ook in de toekomst keuzes te kunnen maken die de Everenaars ten goede komen. Als Schepen van Bevolking en Burgerlijke Stand heb ik me ingezet voor de modernisering en de toegankelijkheid van de plechtigheden, de administratieve vereenvoudiging, een ernstige en rechtvaardige dienstverlening aan de bevolking. Andere initiatieven zoals de vzw BabbelEVEREn hebben het licht gezien. Concreet wil ik me blijven inzetten voor gelijkheid, de samenleving en wederzijds respect, voor het betrekken van alle generaties en de strijd tegen extreem rechts. Samen met Rudi en heel zijn ploeg wil ik me blijven inzetten voor u.

Contact : 0497/599.617 – lepoivre.daels@brutele.be

__________________________________________________________________________________________

3. Pierre MUYLLE (PS): 1ste   Schepen : Financiën, Personeel, Informatica, Voogdij over het OCMW, Burgerparticipatie en Toerisme. Voorzitter van Het Hoevetje.
Professioneel ben ik sinds 1982 directeur van de Coopérative de Locataires Germinal en zet ik me in voor het recht op huisvesting. Actief beheerder bij Sibelga en in de energiesector.
Hobby’s : Fitness, tuinieren en fotografie.

Contact : Rue Saint Joseph 43 à Evere – 02/726.88.86. – www.pierremuylle.be

__________________________________________________________________________________________

4. Fatiha SAÏDI (PS) :  Ik ben geboren op 19 maart 1961 te Oran in Algerije, in een familie van Marokkaanse origine. Ik woon sinds mijn 5 jaar in België. Ik ben een hartstochtelijk voorvechtster van de mensenrechten en heb in 1986 met een groepje de vrije radio El Wafa opgericht. Ik ben psychopedagoog van opleiding en zet  me in om probleemjongeren en hun familie te helpen (verslaving, schoolverzuim, jeugdcriminaliteit..). In 1996, keerde ik terug naar de communicatie, bij het tijdschrift «Nouvelle Tribune» gewijd aan het promoten van nabuurschap, door gemeenschappen met elkaar in contact te brengen. Sinds 2007 ben ik schepen in Evere. Mijn bevoegdheden zijn Stedenbouw, Milieu, Duurzame Ontwikkeling, Solidariteit tussen de mensen en Gelijke Kansen. Vandaag ben ik ook senator, maar van 1999 tot 2010 was ik Brussels parlementslid.

Contact: -Huis van de Parlementsleden, Leuvensenstraat 21 – 1009 Brussel – Tel.: 02/501.76.30 – Fax : 02/501.77.68 / Administration Communale, Square Hoedemaekers 10 – 1140 Bruxelles – Tel.: 02/247.64.36 Fax : 02/245.36.02 – fatihasaidi2003@yahoo.frsaidi@senators.senate.bewww.fatihasaidi.com

__________________________________________________________________________________________

5. Jef CORTEN (PS) : Adviseur bij het OCMW van 1988 tot 1994 en sinds 1995 schepen. Ik ben een oude rakker in de Everse politiek. Tijdens deze 24 jaar heb ik verschillende “stielen” uitgeoefend zoals : elektricien om de stroom tussen de mensen te herstellen, opticien om hun visie te veranderen, kleermaker om het sociale net opnieuw te weven en leraar wiskunde om de mensen opnieuw op elkaar te leren rekenen.

Contact : 0478/39.16.76 – jef.corten@hotmail.com

__________________________________________________________________________________________

6. Dominique CLAJOT (PS): Schepen van Cultuur, Openbaar Onderwijs en het Jonge Kind sinds 2007. Ik ben ook directeur van een psycho-medisch-sociaal centrum. Omdat ik zelf ook moeder ben, heb ik bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en weet ik voor welke problemen gezinnen kunnen staan. Cultuur is voor mij een belangrijk instrument voor sociale emancipatie en voor openheid naar de wereld toe. Het is dus belangrijk dat de school, het buitenschools en cultureel milieu ook een bron van ontplooiing en ontwikkeling kunnen zijn. Een gemeente die zijn middelen inzet ten behoeve van zijn inwoners en hun kinderen, daar ga ik zowel in mijn beroeps- als in mijn politieke leven voor.

Contact : 0476/744.815 – dominique.clajot89@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

7. Christian BEOZIERE (PS): Op 24 april 1953 besloot ik de wereld te ontdekken. Sindsdien zet ik me dagelijks in als actieve en verantwoordelijke burger. Mijn engagement: voorzitter van « jeunes socialistes bruxellois », lid van het partijbestuur en momenteel ook politiek secretaris van de Everse PS. Als voorzitter van het OCMW ben ik met mijn team in de weer om zo het welzijn van iedereen in Evere te garanderen. Ik neem actief deel aan het verenigingsleven door mijn aanwezigheid en engagement bij vzw’s met een sociaal doel. Ik engageer me, met een luisterend oor voor iedereen, op de lijst LB met Rudi Vervoort om me verder ten dienste van de hele Everse bevolking te kunnen blijven stellen.

Contact : cbeoziere@belgacom.net

__________________________________________________________________________________________

8. Véronique LEVIEUX (PS) : Inwoner van Evere sinds een veertigtal jaar. Als bediende bij het OCMW van Evere krijg ik dagelijks te maken met de waarden die ik verdedig: respect, solidariteit, strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid. Als bestuurslid van het Cultureel Centrum van Evere, zijn mijn interessepunten: cultuur en communicatie. Mijn betrokkenheid bij het sociale leven vertaalt zich door mijn lidmaatschap van de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij IEDER ZIJN HUIS. Als vrouw, als secretaris van de FPS, strijd ik voor de erkenning van de plaats van de vrouw in de samenleving. In de plaatselijke afdeling van de PS neem ik de taak van secretaris waar.

Contact : 0476 767 855 – verolevieux@brutele.be

__________________________________________________________________________________________

9. Pierre-Paul GOBERECHT (SP.a): Pierre-Paul Goberecht – ik ben jurist, tewerkgesteld bij Techmar Europe en woon sedert 2003 in Hoog Evere. Onze gemeente is in 2009 gerangschikt als een van de vijf best bestuurde gemeenten van België. Deze status moeten we behouden. Onderwijs, cultuur en sociale bewogenheid zijn mijn stokpaardjes. Wat onderwijs betreft is de Gemeenteschool Everheide een succesverhaal in gevaar! De gemeenteschool Everheide is al meer dan dertig jaar een voorbeeld van uitstekend onderwijs en degelijke omkadering. De diverse onderscheidingen en de resultaten behaald door oud-leerlingen aan hoge scholen en universiteiten, spreken voor zich. Toch zijn er dreigende onweerswolken op komst indien er niet dringend maatregelen genomen worden. Wat betreft cultuur – als voorzitter van Curieus Evere heb ik de laatste tien jaar gestreefd naar een intense samenwerking met Franstalige verenigingen. Een optimaal coördinatiebeleid de komende vijf jaar is een doelstelling. Als overtuige mutualist ben ik van oordeel dat de extra sociale voordelen (tussenkomst in medicatie en medische behandeling via het OCMW) toegekend door de gemeente zeker moeten behouden en zelfs uitgebreid moeten worden.

Contact : 0485/08.20.35 – pepege@msn.compierre-paul.goberecht@teleperformance.be

__________________________________________________________________________________________

10. Martine Raets (Open Vld) : Licentiate communicatiewetenschappen, afgestudeerd aan de VUB. Na mijn studies bleef ik in Brussel en ontmoette er Guy Vanhengel. Van hem kreeg ik de politieke microbe te pakken en nu werk ik al ruim 15 jaar op zijn kabinet. Samen met mijn zoon Michael leef en woon ik in onze mooie gemeente Evere. Tussen 2000 en 2006 zetelde ik in de Everse gemeenteraad. Daar kreeg ik de kans om samen met het gemeentebestuur verschillende projecten, zoals o.a. de verkeerseducatieve route voor kinderen en een actie rond borstkankerpreventie te realiseren. Het is fijn om projecten op te zetten, je in te zetten voor iets waarin je gelooft en te trachten het dagdagelijkse leven voor iedereen aangenamer en makkelijker te maken. Het liefst werk ik op pragmatische wijze. Wat is het probleem en hoe lossen we dat op? Zonder nonsens of gekrakeel. Maar met overleg en samenwerking. Waar het om gaat is dat de zaken vooruit gaan en dat de Everenaar er beter van wordt.

Contact : E. De Kosterstraat 132, tel. 0497/599.564 of via mail: mraets@vanhengel.irisnet.be

__________________________________________________________________________________________

11. Georges POLLET (Indépendant): Geboren en getogen in Evere, ereburger ook, en fier hier al meer dan 60 jaar met mijn kinderen en kleinkinderen te wonen. Ik ben al vierendertig jaar huisarts.  En het is precies door de dingen met passie te doen, door studenten te begeleiden, door menselijk en geduldig naar de problemen van mijn medeburgers te luisteren, dat ik mettertijd begrepen heb dat iedere mening zijn waarde heeft, dat ieder voorstel, zelfs het meest onbenullige, een greintje waarheid bevat waarover valt na te denken. Deze vaststelling heeft ertoe geleid dat ik me heb aangesloten bij de Lijst van de Burgemeester, waar ik mijn sociale en democratische ideeën terugvind. In Evere wonen is een plezier en moet dat ook blijven !

Contact : Rue J. Ballings, 46 à 1140 Evere – 0475/73.14.77 – georges.pollet@skynet.be

__________________________________________________________________________________________

12. Karin BOUKO (PS) : Als mama van twee kinderen, en sinds vele jaren actief in het plaatselijke leven te Evere, ben ik op dit ogenblik verantwoordelijke « administratie & boekhouding » bij de « Coopérative de Locataires Germinal« . Als lid van de Everse PS, zet ik me aldaar sinds 2007 in als ondervoorzitter en dat is een verrijkende ervaring. Ik ben ook  bestuurder en lid van de raad van beheer van zakenkantoor Triton. Tot voor kort was ik ook parlementair medewerker in het Brussels Parlement. Ik weet dus in welke mate de regionale, communautaire en gemeentelijke bevoegdheden van elkaar afhankelijk zijn. Wonen, werk, een plaatsje vinden in school of crèche, dat zijn de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden. Het is daarom dat ik me aan de zijde schaar van onze burgemeester  Rudi Vervoort en zijn ploeg.

Contact : 0498/12.58.57 - karinbouko@gmail.com  - Square Servaes Hoedemaekers, 24/2 – 1140 Evere

__________________________________________________________________________________________

13. David CORDONNIER (PS) : Als zoon van een Waalse papa en een Vlaamse mama ben ik in Evere opgegroeid (buurt Germinal-Bordet). Als voorzitter van “Le Mouvement national des Jeunes Socialistes” verdedig ik de plaats van de jongeren binnen het democratische debat alsook een meer solidaire samenleving van Europa tot in onze wijken. Met een hybride parcours dat tussen theater, rechten en management schommelt, besteed ik veel aandacht aan jeugdbeleid,  cultuur en sport. De kwaliteit van het onderwijs en de educatieve ondersteuning zijn bepalend voor de toekomstmogelijkheden van onze jongeren. De gemeente moet het mogelijk maken dat iedereen zich kan integreren en ontplooien via een job, een woning en hobby’s.

Contact : 0486/47.85.58 – cordo.david@gmail.comwww.davidcordo.be

__________________________________________________________________________________________

14. Renée CHRISTOFFEL DE VOS (PS): Ik ben Everenaar sinds 1994 en  hebme steeds ingezet in het actieve leven van mijn gemeente. Eerst als bestuurder van de sociale huisvestingsmaatschappij  “Ieder Zijn Huis”  van 1995 tot 2006. Vervolgens als kandidaat op de PS-SPA+ lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, waar ik door de gemeenteraad werd aangeduid als OCMW-raadslid en lid van de Bijzondere Raad. Sinds eind jaren 90, besteed ik veel aandacht aan de belangen van ouderen.

Sinds 2004 ben ik zeer actief als vicevoorzitter van “Loisirs 3ème Age” samen met de Voorzitter Huguette Struyven.

Contact : 0495/26.28.10 – renee.devos@myoffice.mobistar.be

__________________________________________________________________________________________

15. Laurent VANCLAIRE (PS) : Gehuwd en papa van 2 kinderen. Sinds 1989 woon ik in Evere in de Vredepleinwijk. Als voorzitter van het  lokaal PS-bestuur sinds 2007, ben ik recentelijk actief in de Huisvestingssector waarin ik ook werk. Ik ben momenteel Directeur van sociale huisvestingsmaatschappij Ieder zijn Huis. Verder ben ik ook Gedelegeerd Bestuurder van het Sociaal Verhuurkantoor dat ik mee tot bloei heb gebracht. Het SVK beheert nu 130 woningen, hetzij dubbel zoveel als in 2006. In mijn professionele en verenigingsleven, heb ik er altijd een erezaak van gemaakt om de minder bedeelden te verdedigen. Als 35-jarige ben ik het jongste gemeenteraadslid. Ik ben trots op mijn eenvoudige afkomst. Ik heb oor voor iedereen, zonder slogantaal of taboes.

Contact : 0497/599.091 – laurent.vanclaire@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

16. Jacqueline DELAET (PS) : Ik heb altijd in  Evere gewoond en ben mama van twee grote zonen, Denis en Cédric. Ik  was 15 toen ik begon te werken en sinds 1997 ben ik  ambtenaar in het Brussels Parlement. Het stimuleert mij om me nog meer in het leven van mijn gemeente in te zetten zodat elke Everenaar zich thuis voelt. Ik zit in het bestuurscomité van sociale woningmaatschappij “Ieder zijn huis” en van het  zwembad “Triton”. Ik ben ook sinds meer dan 20 jaar  lid van “Femmes Prévoyantes socialistes”. Mijn aanwezigheid op de Lijst van Burgemeester Rudi Vervoort toont het belang aan dat ik hecht aan de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen en aan de opvoeding van kinderen zowel op vlak van waarden als op de rechten en plichten van onze samenleving.

__________________________________________________________________________________________

17. Ali INCE (PS): Ik ben op 1 mei 1961 in Emirdag geboren. Ik ben van Turkse origine. Sinds 1967 woon ik in Belgie. Ik ben gehuwd en papa van 5 kinderen. Sinds 2006 ben ik gemeenteraadslid. Als dagbladhandelaar in de buurt van de OnthaalSquare, sta ik dicht bij de mensen, hun dagelijkse leven,  hun problemen. Ik ben tegen alle vormen van discriminatie en ongelijkheid. Als papa van 5 kinderen ben ik voorstander van openbaar onderwijs. Ik ben ook bestuurder van “Centre culturel d’Evere” – Vicevoorzitter van de vzw “Life” (strijd tegen stotteren bij kinderen) – commissaris van de rekeningen bij VOO (Brutélé)- lid van de vereniging “La Pensée d’Atatürk (verdediger van de laïcité). Daarom wil ik me vandaag samen met onze Burgemeester inzetten voor zijn programma, waar ik de waarden van deel.

Contact : 0484/06.80.37 – 02/242.74.44 – ali-ince-036@hotmail.comAv. Vincent Van Gogh 18 à 1140 Evere.

__________________________________________________________________________________________

18. Nadine MEERT (PS) : Ik ben secretaresse van opleiding, en werk als helpdesk manager bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Socialist zijn is bij mij een engagement dat meer dan 40 jaar duurt. Socialisme is een Partij, een mutualiteit (sinds mijn geboorte), een Vakbond (1975), een openbare instelling in het algemeen (1975) en  onderwijs in het bijzonder. De drijfkracht van de socialistische actie is de Solidariteit (vervoeging van het werkwoord liefhebben in de eerste persoon meervoud). Met een oor voor iedereen, heb ik, op mijn niveau, bijgedragen aan sociale vooruitgang (heb op 6 ministeriële kabinetten gewerkt). Als bestuurslid van de Raad van beheer van IZH sinds 2007, maak ik van het beschikken over een woning en de verdediging van het rijksonderwijs mijn prioriteiten. Ik werk actief mee en doe het secretariaat bij GRAQG in Germinal (sinds enkele jaren) en ben plaatsvervangend  OCMW-raadslid sinds 2006

Contact : 0499/588-315 – nadine.meert18@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

19. Maurice Smets (Open VLD) : Sinds ik gehuwd ben met mijn lieve echtgenote Magda wonen wij in Evere. Da’s nu al 42 jaar. Ik ben licentiaat in de handels en financiële wetenschappen, gepensioneerd bedrijfsleider. Gedurende een kwart eeuw was ik bestuurder van de Federatie van de Betonindustrie. Vele mensen uit Evere en omstreken kwamen bij mij, bij Agma, over de vloer om tegels te kopen. Nu ben ik actief in het verenigingsleven en promoot ik de sport. Zo zette ik « Start to Run » in de startblokken. « Sport voor iedereen » is mijn leuze. Maar bovenal ben ik supporter van onze talrijke Everse verenigingen, de drie muziekmaatschappijen, het toneel, de scholen, … . De jongste jaren zet ik mij in voor het Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef en voor Evere Green, een project voor de bouw van service flats. Als gewezen zelfstandige wens ik werk te maken van een hulpcel voor zelfstandigen die getroffen worden door ziekte of ongeval.

Contact: Van Waeyenberghstraat 14, tel. 02/216.31.59 of 0486/44.95.07, smets.maurice@skynet.be.

__________________________________________________________________________________________

20. Katrien DEBEUCKELAERE (SP.a): In een aangename grootstad kan iedereen zich thuis voelen in een groep, vereniging of gemeenschapscentrum. Dat is waar het bij gemeenschapsvorming om gaat, activiteiten organiseren die mensen samenbrengen. Als voorzitter van GC Everna vind ik vlotte samenwerking tussen het gemeenschapscentrum en de gemeente dus erg belangrijk. Maar Evere moet ook een gemeente blijven waar Nederlandstaligen en Nederlandskundigen zich goed voelen. Dat betekent dat de gemeente moet inspelen op de grote nood aan kwalitatieve Nederlandstalige kinderopvang en dito lager onderwijs. Die is het gevolg van een sterke verstedelijking en demografische groei. De verstedelijking van Evere mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Daarom moet de gemeente werk maken van een aangename omgeving en betaalbare energie. Dat zijn uitdagingen voor een gezonde toekomst en daar wil ik voor gaan.

Contact : Haachtsesteenweg, 1178 – 1140 Evere – 0496/15.62.90 – kmmr.debeuckelaere@skynet.be

__________________________________________________________________________________________

21. Robert VAN BRUSSEL (PS) : Als Everse mandataris sinds meer dan 30 jaar en lid van de PS sinds ik zeventien ben ben ik vandaag socialistisch fractieleider binnen de Gemeenteraad en Voorzitter van het Cultureel Centrum van Evere. Ik ben ook lid van de Politieraad maar ik blijf eerst en vooral een militant. Jeugd en cultuur zijn altijd mijn lievelingsmaterie geweest. Cultuur gebruiken als volksemancipatie en toegang tot burgerschap voor jongeren is geen vrome wens, maar een socialistische project dat ik graag verdedig. Zo moet Evere, onze Gemeente, gastvrij zijn en open voor iedereen, en daarom dus toegankelijk. Daarom maken mobiliteit en gemeenschappelijk – en openbaar!-  vervoer integraal deel uit van de prioriteiten die ik op de Lijst van onze burgemeester Rudi Vervoort zal verdedigen.

Contact: Avenue Vincent Van Gogh, 36 – 0496/98.61.03 – robertvanbrussel@centreculturelevere.be

__________________________________________________________________________________________

22.Ingrid Haelvoet (onafhankelijke): Ik woon al bijna heel mijn leven in Evere, ben gehuwd en heb 3 dochters. Van jongs af aan ben ik actief in het verenigingsleven van mijn gemeente. Als apotheker op het Vredeplein heb ik veel sociale contacten met heel veel verschillende mensen . Hierdoor ben ik mij beginnen inzetten voor mijn medeburgers. Al bijna twaalf jaar ben ik gemeenteraadslid en probeer ik te helpen waar ik kan. Ik ben positief ingesteld, ben verantwoordelijk en dynamisch. Ik ga voor een warme samenleving. Iedereen inbegrepen.

De komende jaren moeten we ons blijven inzetten voor sociale rechtvaardigheid en onderwijs. Daar ligt de toekomst van onze jongeren. Onze gemeente heeft nood aan meer kinderopvang en aan uitbreiding van het schoolaanbod. Kinderen moeten kunnen spelen; jongeren moeten kunnen feesten. De gemeente moet hen die kans bieden. Jeugdbewegingen, sport en een actief verenigingsleven moeten we verder ondersteunen om in een bruisende gemeente te leven. Werklozen nog beter begeleiden naar een job en zorgen voor betaalbare woningen. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen door beroep te doen op verschillende diensten. Thuiszorg, maar ook sociaal vervoer binnen de gemeente. Ons doel: een propere, veilige en groene gemeente waar het aangenaam leven is.

Contact: 02.215 35 98 – ingrid.haelvoet@skynet.be

__________________________________________________________________________________________

23. Michel VAN DE VELDE (PS) : 1976, 1982 en 2012 ! Het is dus al de derde keer dat ik aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoe. Ik was verantwoordelijke van het Everse Jeugdhuis in 1973, oprichter van het buurtcomité “Kerkhoek” in 1991, comité dat een petitie heeft ingediend voor de inrichting van wat toen nog de “boulevard” Stroobants-Vandenhoven (rondpunt en infrastructuur om de snelheid te beperken) was, oprichter van het Comité “Extrême droite, non merci- Extreem Rechts, nee bedankt » in 1999. Sinds 10 jaar ben ik penningmeester van de PS, bestuurder van Ieder zijn Huis, penningmeester van “Les Amis de la Morale Laïque”. Ik heb een vakbondsdelegatie binnen mijn bedrijf opgericht waarin ik de “Setca” vertegenwoordig. Het zijn mijn historische roots met de gemeente (mijn grootmoeder was al bewoner van de Everse Molen) en mijn betrokkenheid in deze verenigingen die aan de basis liggen van mijn kandidatuur; een linkse, vrijzinnige en militante  kandidatuur.

Contact : 02/216.54.00 – michelvdvednm@skynet.be

__________________________________________________________________________________________

24.  Pauline CLIQUET (indépendant) : 

__________________________________________________________________________________________

25. Yvan MUYLAERT (PS) : ik ben op 14/02/1970 in Elsene geboren. Ik ben gehuwd en papa van twee kinderen. Ik ben in Evere, Edouard Stuckensstraat en Duiveltjesgaarde opgegroeid . Ik ben al lang lid van onze afdeling, ik ben voozitter van “Présence Action Culturelles (PAC Evere); Voorzitter en organisator van activiteiten van Peps Evere (sportieve stages voor kinderen). Jeugd-, cultuur- en sportbeleid,  cultuur en sport voor iedereen toegankelijk maken, jong en oud zijn enkele van mijn prioriteiten. Als gemeentelijk beambte en actief binnen verschillende verenigingen van onze gemeente sta ik dagelijks met u in contact en luister ik naar u. En het zijn uw bekommernissen die ik wil meenemen om mijn steentje bij te dragen aan het besturen van onze gemeente

Contact : Avenue H. Conscience 204 à Evere – 0479/838.995 – yvan.muylaert@brutele.be

__________________________________________________________________________________________

26. Julie DE GREEF (SP.a) : Bij Actiris begeleid ik zoveel mogelijk werkzoekenden in hun zoektocht naar werk. Werkloosheid, en vooral jongerenwerkloosheid is een groot probleem in onze hoofdstad en Evere blijft hier niet van gespaard. Vooral laaggeschoolde jongeren raken moeilijk aan het werk. Daarom moeten ze gestimuleerd worden om zo lang mogelijk te studeren en zelfs hogere studies aan te vatten. Dat betekent ook dat de jongeren begeleid moeten worden bij het maken van hun studiekeuze. Dat kan door ze al in de lagere school te laten kennis maken met verschillende beroepen. Tijdens jobbeurzen moeten Everse werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten. Maar er kan ook werk gecreëerd worden onder meer door de promotie van het toerisme. In onze gemeente valt heel wat te ontdekken en Evere heeft veel te bieden. Laten we daar gebruik van maken om de Evernaars aan een job te helpen.

Contact : 0496/92.36.78 – julie.de.greef@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

27. Sébastien LEPOIVRE (PS) : Geboren en getogen in Evere. Ik ben gehuwd en een trotse papa. Ik werk ook in onze gemeente en ben animator op bepaalde manifestaties tijdens het jaar. Aangezien ik al veel jaren geëngageerd ben bij onze burgemeester en de plaatselijke PS, was ik het direct eens om op de lijst te staan. Het zal mij verheugen om de echte problemen van de mensen te helpen oplossen. Ik zal zoveel mogelijk debatten en ontmoetingen organiseren die onze gemeente kunnen helpen ontplooien. Als leraar op een gemeentelijke school sta ik dicht bij de mensen en hun eventuele problemen. Met beide voeten op de grond zal ik zonder blabla ons gemeentelijk programma helpen verwezenlijken. Met een luisterend oor en een grote betrokkenheid wil ik uw bemiddelaar zijn

Contact : 0476/86.52.35 – lepoivre.sebastien@brutele.be

__________________________________________________________________________________________

28. Latifa Benallal (PS) : Ik ben 43 jaar en trotse mama van 3 meisjes. Ik woon  in Evere sinds 1998; een gemeente die rijk is  aan culturele diversiteit , sfeer en solidariteit . Sinds 19 jaar ben ik  in dienst op een OCMW en zeer betrokken op het sociale vlak. Ik ben vooral een vrouw van daden, van dialoog en contact, en voel me betrokken bij de toekomst van onze jongeren en het welzijn van onze ouderen. Ik ben ook actief bij  « les femmes prévoyantes socialistes” en lid van de Adviesraad van de solidariteit tussen de bevolking. Ik ben tegen alle vormen van discriminaties op basis van gender en kleur en tegen alle vormen van ongelijkheid. Mijn ervaring en ambities wil ik ter beschikking van onze gemeente stellen. Evere is en zal een plaats zijn waar het goed leven is , waar alle leeftijden en culturen samen in onderling respect leven. Ik ben ervan overtuigd dat Evere een voorbeeld voor andere gemeenten zal zijn op vlak van onderwijs, tewerkstelling en huisvesting. Mijn engagement binnen een Everse ploeg voor de Everenaars

Contact : 0478/35.75.01

__________________________________________________________________________________________

29. Ridouane CHAHID (PS) : Ik zet me al meerdere jaren in op verschillende vlakken: als adviseur mobiliteit op het kabinet van Laurette Onkelinx en als ondervoorzitter van de MIVB. Maar ook op het kabinet van Charles Picqué ben ik voordien rond deze thema’s bezig geweest. Ik ben ook voorzitter van Maison de la Francité, waar de kennis van de Franse taal op de Brusselse scholen gestimuleerd wordt. Deze rijke ervaring wil ik ter beschikking stellen van mijn gemeente, door op het terrein aanwezig te zijn, om concrete antwoorden te geven aan de verzuchtingen van de Everenaars. Het is met energie en overtuiging dat ik  voor het eerst op de Lijst van de Burgemeester sta.

Contact : www.ridouanechahid.beridouanechahid@gmail.com - 0488/283.615

__________________________________________________________________________________________

30. Louise DELHAYE (PS) :  Ik ben de dochter van een socialistische volksvertegenwoordiger uit Hoei. Ik wist al heel vroeg wat ik zelf in het leven wou doen, iets heel anders dus: dokter worden. Met mijn diploma in de hand ben ik in Brussel neergestreken en aan de slag gegaan in een openbaar ziekenhuis. In 1988 heeft de politiek me dan toch ingehaald, ik stond op de lijst van de PS in Evere, waar in al sinds 1985 woon. Ik werd verkozen en zetelde als gemeenteraadslid, in 1993 werd ik dan voorzitter van het OCMW. Achtereenvolgens als schepen en als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Ieder Zijn Huis, doe ik alle  moeite om mijn drukke beroep als urgentie-arts te combineren met mijn politiek mandaat.

Contact : dr.delhaye@skynet.be

__________________________________________________________________________________________

31. Mathieu VERVOORT (PS) : Ik ben binnenkort 9 jaar lid van de PS en sinds een jaar ook van het partijbestuur van de PS-Evere en ben tevens penningmeester van Jeunes socialistes sinds hun opstart. Ik ben geboren in Evere en zette mijn eerste stapjes op de  Henry Dunantlaan, mijn eerste wandelingen en ritjes met de fiets waren in wat nu de Astridwijk heet en mijn eerste schooltje was bij Clair-Vivre. De prioriteiten die me aan het hart liggen zijn diegene die de Partij en de Everse afdeling altijd hebben vooropgesteld. Meer in het bijzonder  het burgerschap versterken, plaats maken voor jeugd en senioren, cultuur ontwikkelen door en voor iedereen en tenslotte de maatregelen voor sociale integratie versterken.

Contact : 0472/59.08.51 – vervoortmathieu@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

32. Nicole LEPAGE (PS) : Ik werd in 2006 verkozen als gemeenteraadslid en ik zet de mens centraal bij hoe ik dat invul. Ik vecht voor een betere levenskwaliteit en toegang tot de woningmarkt voor alle Everenaars en voor een kwalitatieve ondersteuning en omkadering van zowel jongeren als ouderen. Mijn strijd in het verenigingsleven, als voorzitter van ASCADES, heeft al vruchten afgeworpen door het in voege stellen van een sportieve coaching voor jongeren rond zelfvertrouwen, dit met de hulp van voetbaltrainers, en een tutoraatsproject voor jongeren met schoolproblemen. Mijn wens is om het fijn samenleven tussen de verschillende culturen in onze gemeente te bevorderen. Mijn project voor Evere is ijveren voor een meer harmonieuze gemeente.

Contact : 0477/212500 – 02/726.65.24 – lepage_nicole@yahoo.frwww.ascades.belgique.jimdo.com

__________________________________________________________________________________________

33. Guy Vanhengel (Open VLD) : Geboren in Brussel-Stad, opgegroeid in Helmet en sinds ons huwelijk samen met mijn echtgenote, Everenaar in hart en nieren. Eerst OCMW-raadslid, dan gemeenteraadslid, Brussels volksvertegenwoordiger, Brussels en Vlaams minister, in de regeringen Van Rompuy en Leterme II vice-premier. Nu opnieuw Brussels minister van Financiën en Begroting, voorzitter van het College van de VGC bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Begroting. Maar bovenal sinds 1989 lid van de gemeenteraad in Evere. Een mandaat dat mij nauw aan het hart ligt. Politiek bedrijven is het mooist als je dat kan doen voor jouw medeburgers uit jouw naaste omgeving. De leden van de Everse gemeenteraad zijn boven de partijpolitieke tegenstellingen veelal vrienden. Elk met hun overtuiging. Maar samenwerken is en blijft de boodschap. Niemand heeft overal en altijd gelijk. Politiek is een ploegsport. Overleg en hoffelijke discussies zijn noodzakelijk om samen vooruit te gaan. Over de partijgrenzen, over de ideologische en filosofische tegenstellingen heen. In Evere zijn we dat gewend. Het beste bestuur wordt bovendien gevormd door de sterkste ploeg. Daarom is Open VLD met overtuiging toegetreden tot de Lijst van Burgemeester en vriend Rudi Vervoort. Samen willen we het beste voor de Everenaars. Samen gaan we daar werk van maken.

Contact: J.B. Mosselmansstraat 5, tel. 02/241.49.28, guy.vanhengel@skynet.be, www.guyvanhengel.net, wie mij wil volgen kan dat op Facebook.

__________________________________________________________________________________________

 Aarzel niet om ons te contacteren met vragen, voorstellen, wensen en ambities voor onze gemeente! 
Wij luisteren!

info@lbevere.be


© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha