Met de lijst van de Burgemeester krijgt u bovenal een team en een programma.

Het team is sterk, dynamisch en hecht, helemaal naar het beeld van Evere vandaag.

Naast ervaren personaliteiten heb ik voor u mannen en vrouwen samengebracht die, boven partij- of communautaire verschillen heen, samen de wil delen om de belangen van onze Gemeente te verdedigen en concreet te handelen in functie van zijn bewoners.

Voor het programma heb ik naar duidelijke prioriteiten, precieze engagementen en concrete voorstellen gewerkt.

In de eerste plaats moet het residentiële karakter van onze Gemeente gevrijwaard blijven en moeten onze dagelijkse leefomgeving, de rust van de mensen, de veiligheid en de netheid van de publieke ruimtes, het comfort van de woongelegenheden, de mobiliteit en de parkeermogelijkheden, nog worden verbeterd. Wij willen eveneens de inspanningen verderzetten voor een nog betere service voor de bevolking, zowel op administratief en sociaal vlak als naar cultuur en sport toe.

Maar ook de toekomst moeten we voorbereiden. Vandaag in actie schieten om morgen aan de jongens en meisjes van Evere onthaalvriendelijke crèches te kunnen aanbieden, kleuter- en lagere scholen met voldoende, beschikbare plaatsen, ontspannings- en recreatiemogelijkheden in hun buurt en wegen die ook de veiligheid van onze zwakste weggebruikers kunnen waarborgen.

In het programma dat we u voorstellen, zijn al die prioriteiten samengebracht met concrete voorstellen en ik engageer me om, met uw steun, deze voorstellen de komende zes jaar ook te realiseren.

Uw Burgemeester,

 Rudi Vervoort

 

Klik op het tabblad om onze voorstellen te ontdekken !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het programma op te laden ! .

 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha