De gemeenten spelen een essentiële rol in de stabiliteit van ons land. Dagelijks bewijzen ze dat men het algemeen belang en dat van de burger kan laten primeren boven communautaire of partijbelangen. Maar de gemeenten zijn ook actoren die vooruitgang creëren, zoals mag blijken uit het verloop van de Belgische geschiedenis, met name op het vlak van onderwijs, sociale actie, volksgezondheid en leefmilieu.

Nu, meer dan ooit, moet onze gemeente al haar krachten en middelen bundelen om te doen wat nodig is, zowel voor vandaag als voor de dag van morgen. Want de toekomst, dat zijn onze kinderen. Meer crèches, in een veilig en aangenaam milieu, met gekwalificeerd personeel dat in de best mogelijke omstandigheden mee timmert aan openheid voor maatschappelijk leven en ontwikkeling van persoonlijkheid. Dat zijn ook kleuter- en lagere scholen, in degelijke gebouwen, met voldoende plaatsen om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling en het succes van elk kind.

Maar dat betekent ook voldoende natuur, recreatieve mogelijkheden en sportinfrastructuur in de buurt, die bovendien ook makkelijk toegankelijk is, in welke wijk u ook woont. Tot slot zijn het ook straten, kruispunten en voetpaden, in de eerste plaats aangelegd vanuit de zorg om de veiligheid van de voetgangers, de fietsers en personen met beperkte mobiliteit, te waarborgen.

De tweede, grote prioriteit in de gemeentelijke actie moet inzetten op de voortdurende verbetering van het leefkader van de inwoners van alle wijken. Aangezien Evere één van de veiligste gemeenten is van Brussel, moeten we alle middelen, zowel bij preventie als bij politie, blijven mobiliseren om de rust van ieder van ons te waarborgen. De openbare netheid moet ook één van onze belangrijkste bekommernissen blijven. Onze inspanningen mogen zeker niet verslappen, integendeel, we moeten de actiemogelijkheden van onze gemeentelijke teams verhogen, de educatieve en preventieve infrastructuur uitbreiden maar ook de sanctionerende capaciteit opdrijven.

Tot slot moeten we nog meer de mobiliteit verdedigen die de residentiële roeping van onze gemeente respecteert, de veiligheid van alle gebruikers versterkt en nieuwe oplossingen biedt voor het parkeerprobleem van de inwoners.

Dat zijn de grote lijnen waarop ik u de precieze engagementen van het programma van de Lijst van de Burgemeester voorstel. Vandaag handelen, is de toekomst voorbereiden. Dat is de missie die ik, met uw steun, wens toe te vertrouwen aan onze gemeente voor de komende zes jaar.

Ik wens u allen nog een fijne zomer toe.

Rudi VERVOORT
Uw Burgemeester

 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha