• Het verder zetten van de strijd tegen het sluikstorten

  • De centralisatie van alle problemen met betrekking tot properheid en netheid op gemeentelijk vlak en een doorgedreven samenwerking met Net Brussel voorzien

  • Meer gerichte informatiecampagnes voorzien, meer wedstrijden rond het thema « Nette wijken » en meer jaarlijkse acties per wijk organiseren.

  • Bij voorkeur aan de bushaltes afsluitbare vuilbakken plaatsen.

  • De administratieve boetes verhogen om alle vormen van inciviek gedrag op het gebied van netheid te bestrijden.

  • Per wijk een Netheidsraad samenstellen, en die medezeggenschap in de beslissingen toekennen.

 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha