• De kwaliteit van de gemeentelijke crèches op peil houden en de creatie van bijkomende plaatsen aanmoedigen, ondermeer door het openstellen van bedrijfscrèches voor de plaatselijke bevolking

   

 • Een nieuwe basis- en secundaire school bouwen

   

 • De opvangcapaciteit van alle Nederlandstalige en Franstalige scholen in Evere verhogen

   

 • Het aanleren van een tweede taal aanmoedigen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

   

 • Een jeugd gemeenteraad creëren om zo de jongeren meer bij het gemeenschapsleven te betrekken
 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha