• Voorrang geven aan de voor de burger bruikbare groene zones, met name door het verder inplanten van groene zones in het straatbeeld, het creëren van groene zones in huizenblokken en het herinrichten van de gemeentelijke parken om ze aangenamer te maken, dit uiteraard in overleg met de inwoners.

  • Het verzekeren van het onderhoud, de renovatie en de veiligheid van de openbare groene zones en het voorzien van een regelmatigere menselijke aanwezigheid, zoals de parkwachters  zowel voor het onderhoud als inzake toezicht.

  • Het beheer van de gemeentelijke moestuinen centraliseren in één dienst. Het prioritair beschikbaar stellen van deze tuintjes aan zij die het financieel niet makkelijk hebben en het aanmoedigen van het beheer door een burgerlijk collectief.

 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha