• Het versterken en verbeteren van de inspraak van de burger via wijkcomités en bestaande adviesraden.

  • Het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelen om de diensten te vergemakkelijken en het aanmoedigen van de communicatie tussen de burger en de administratie, maar zonder degenen die deze niet gebruiken te vergeten (mail, newsletter…)

 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha