• Contacten ontwikkelen met  in Evere gevestigde bedrijven om zo de aanwerving van Everenaars te bevorderen en dit in samenwerking met de personeels- en tewerkstellingsdienst van het OCMW.

  • Een efficiënte, structurele link met de het bijkantoor van Actiris oprichten

  • Een individuele omkadering voor jongeren op basis van objectieve criteria ontwikkelen

  • Op lokaal niveau tewerkstellingsbeurzen organiseren.

  • Een maximale ondersteuning van de sociale economie als vector voor de creatie van werkgelegenheid.

 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha