• Het niveau van de Politiezone Noord, erkend als één van de meest performante, onderhouden,

  • De verbinding tussen de wijkagent en de burgers verzekeren door de gemeentelijke website, maar ook door huis-aan-huis publicaties en hun participatie aan de wijkraden.  De zichtbaarheid van de politieantenne in Hoog-Evere verbeteren.

  • Het imago van Evere, als modelgemeente, inzake preventie bewaren.

  • De aanwezigheid en zichtbaarheid van de sociaal bemiddelaars en stadswachters versterken en de coördinatie met de andere actoren op het terrein verbeteren, ondermeer met hulp bij schooltaken

  • De stadswachters meer opwaarderen bij de Everse bevolking om hun daadkracht te versterken en de bevoegdheid om vaststellingen te doen vergroten om geen enkele inbreuk ongestraft te laten.

 

 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha