• De creatie van een schepenambt voor Huisvesting in het College voor een betere coördinatie tussen de verschillende actoren in de materie.

 

  • Het Observatorium voor de Huisvesting versterken en de inwoners beter informeren door middel van een nieuwe  affiche     « hoe wonen in Evere »  met verwijzingen naar zowel privé- als gemeentelijke woningen, te koop en te huur staande woningen, hulp bij het bekomen van een woning, een huurwaarborg, …

 

  • De strijd tegen onbewoonbare huizen en huisjesmelkers verderzetten door mensen preventief te informeren, controles en sancties.

 

  • De openbare instanties (sociale woningen, de Regie, sociale immobiliënmaatschappijen) ondersteunen om woningen toegankelijk te maken voor eenieder en te onderhouden.

 

  • Aan bouwpromotoren een vastgestelde prijs voor een deel van hun woningen opleggen om mensen de kans om eigenaar te worden, te bevorderen

 

 Posted by admin

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha