Rudi Vervoort

Na meer dan 500 dagen van onzekerheid heeft België eindelijk een regering. Laten we hulde brengen aan allen die politieke en communautaire rivaliteit wisten te overstijgen ten voordele van het algemeen belang. Het zal maar net voldoende zijn opdat ons land het hoofd kan bieden aan de financiële crisis die momenteel Staten en volkeren treft, vooral in Europa.

Op een bescheidener schaal, werkt de Gemeente concreet aan het welzijn van haar inwoners, en meer bepaald aan alles wat te maken heeft met het kader van ons dagdagelijks leven: veiligheid via de politiezone, onderwijs en onthaal van de kinderen, mobiliteit, groene ruimtes, netheid, enz. Daarom, en met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, zal ik een Lijst van de Burgemeester samenstellen die over traditionele verschillen heen, vrijwillige en competente vrouwen en mannen uit Evere zal samenbrengen om een geheel project, gericht op de levenskwaliteit van alle inwoners, te realiseren.

De laatste jaren werden op initiatief van de Gemeente verschillende zaken gerealiseerd met de bedoeling concrete antwoorden te bieden aan de noden van de bevolking en aan de wensen van de inwoners, zoals het creëren van opvangplaatsen in de crèches, de promotie van kwaliteitsvoeding in de gemeentescholen, de verderzetting van investeringswerken aan het wegennet, de verbetering van het onthaal voor de inwoners in het Gemeentehuis, het op niveau brengen van de gemeentelijke infrastructuur, met name die voor sport, of de ontwikkeling van nieuwe cultuurprojecten zoals de Molen van Evere.

De prioriteit voor de toekomst ligt zonder enige twijfel in de optimale begeleiding van de stedelijke en demografische ontwikkeling van de Gemeente. Diverse bouwprojecten, zowel privaat als publiek, zijn in volle ontplooiing. Zij brengen ongetwijfeld nieuwe noden mee voor de inwoners die er zich vestigen. Parrallel vereist de evolutie van onze bevolking en de ontwikkeling van de moderne maatschappij een diepgaande herziening van bepaalde aspecten van het openbaar beleid.

Steeds tot luisteren bereid, ben ik de eerste om te weten dat er nog heel wat werk voor de boeg ligt. Ondertussen duiken geleidelijk nieuwe noden en verzuchtingen op: in de scholen, in het verkeer, op het vlak van parkeergelegenheid, ontspanning en samenleving. Het is met uw steun en omringd door mannen en vrouwen met dezelfde inzet voor onze Gemeente dat ik mij de komende zes jaar aan deze taken wens te wijden.

Over een verkiezingsprogramma dat onze Gemeente en zijn mandatarissen engageert, beslist men niet alleen. Daarom leg ik u het vragenlijstje voor dat u terugvindt in deze brochure. Aarzel niet om het te beantwoorden vóór 10 februari, zo uw bijdrage te leveren en me op die manier te helpen een programma samen te stellen dat de krachtlijnen vastlegt voor toekomstige acties.

Laten we samen bouwen aan een duurzame toekomst voor onze gemeente en voor haar inwoners.

Rudi VERVOORT
Burgemeester

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 Evere - Liste du Bourgmestre - Rudi Vervoort Suffusion theme by Sayontan Sinha